Rady

INFORMACE

Právní systém (populární náhled)

Právní formy vhodné pro podnikání

Registrace právnické osoby (s.r.o.)

Podpora investic

Jak (ne)dojednat byznys

 Z PRAXE

Pití piva ve vlaku

Organizační změna

Předstíraná smlouva

O promlčení

Obtěžování hlukem

Situace v oblasti veřejných zakázek

Nezletilý sám v bance

Povolení k trvalému pobytu

Církevní sňatek a jeho právní důsledky